התהליך השחיקתי הקיים בברך יכול לערב מדור אחד או שלושת המדורים. כאשר קיים תהליך שחיקתי שאינו מגיב לטיפול שמרני הרי הניתוח המקובל הוא החלפת מפרק הברך במשתל מלאכותי.

כאשר שלושת המדורים מעורבים בנזק שחיקתי הניתוח של החלפת מפרק המקובל על ידנו הוא החלפה של שלושת המדורים או החלפת של שני המדורים הטיביופמורלי המדיאלי והטיביופמורלי הלטרלי.

כאשר השינויים השחיקתיים בברך מתמקדים במדור אחד: הטיביופמורלי מדיאלי או הטיביופמורלי הלטרלי ניתן להחדיר משתל מלאכותי רק למדור הנגוע.

מה משמעות הניתוח החד מדורי?

בניתוח חד מדורי (בדרך כלל מדובר במדור הטיביופמורלי המדיאלי) מבצעים החלפה של המשטח הפמורלי השחיקתי במשתל מתכתי. בצד הטיביאל  המשטח הסחוסי מוחלף על ידי משתל מתכתי שמעליו מבנה פלסטי.

החתך הניתוחי בקדמת הברך הוא קטן יותר. בניתוח תשמר הרקמה הרכה (הרצועות והגידים) סביב לברך. כך שכמות הדימום בניתוח היא קטנה יותר. החלפת ברך חלקית היא ניתוח מהיר יותר בהשוואה להחלפה מלאה. רמת הכאבים לאחר הניתוח היא קטנה יותר בהשוואה לניתוחים של החלפה שלמה.

למעשה כאשר מבוצע ניתוח של החלפה חלקית של מפרק הברך, התנועה בשלושת הצירים של הברך ודרגות החופש של המפרק המלאכותי דומים יותר לאלה של מפרק הברך הטבעית לפיכך קבלת טווחי התנועה לאחר הניתוח הם טובים יותר ומהירים יותר. תקופת ההחלמה היא קצרה יותר. אחוזי ההצלחה גבוהים יותר  ושביעות הרצון של מטופלים לאחר הניתוח היא טובה יותר.

החלטה לביצוע סוג זה של ניתוח תתקבל על ידי המנתח לאחר בדיקתך הקלינית. בבדיקה הקלינית יעריך המנתח אם הכאב והסבל נובעים ממדור אחד. הברך היא יציבה ואין הגבלת תנועות ניכרת המהווה התוויית נגד לניתוח זה. המנתח ישווה את הממצאים הקלינים לבדיקות הדימות: צילומי הרנטגן כולל צילומי סטרס על ויעריך את התאמתך לניתוח 

אנחנו מאחלים לך הצלחה בניתוח של החלפה חלקית של מפרק הברך.